Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”), Kålltorps Projektutveckling och Development Partner och har den 10 juni 2021  tecknat avtal om att i ett gemensamt utvecklingsbolag utveckla del av Mölnlyckes Haga i expansiva Härryda kommun.

I det gemensamma utvecklingsbolaget ska ca 13 000 m2 byggrätter utvecklas till ett äldreboende, en förskola och 100 bostäder med blandade upplåtelseformer. SBB har i samband med avtalstecknandet också avtalat om att förvärva de färdigutvecklade byggnaderna vid färdigställande.

”Vi har stort fokus på att öka vår närvaro i Göteborgsregionen och ser denna affär som ett bra steg i den riktningen. Vi tillträder ett stort projekt med äldreboende i Göteborg i år och att redan nu presentera ytterligare en satsning på äldreboenden i Göteborgsregionen stärker ytterligare vår position som Nordens ledande ägare av äldreboenden och LSS-fastigheter”, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget. ”När vi kommer in tidigt i ett projekt ger det oss goda möjligheter att aktivt påverka de fastigheter som vi långsiktigt ska förvalta. Det ökar värdet både för oss och våra framtida hyresgäster.”

”Det känns mycket bra att i det här skedet av projektet få in en finansiellt stark samarbetspartner som dessutom har en mycket god marknadskännedom inom segmentet för samhällsfastigheter”, säger Pär Falk, Projektutvecklingschef för Kålltorps Projektutveckling. ”Att redan nu säkra både genomförande- och förvaltningsskedet ger en trygghet inför utvecklingen av övriga delar av projektet, där vi avser genomföra ytterligare ca 100 bostadsrätter i egen regi.”

Mölnlyckes Haga är ett kommunikationsnära utvecklingsprojekt i direkt anslutning till Mölnlycke tätort. Här ska ca 600 bostäder och en förskola tillföra ytterligare underlag till Mölnlycke centrum. Detaljplanen pågår och förväntas antas före sommaren 2022. Inom samma detaljplan ska HSB, Tornstaden Projektutveckling och Bråta Ängar fastighets AB också utveckla bostäder. Mer information finns på www.molnlyckeshaga.se.

Panreal har varit transaktionsrådgivare. Delphi i Göteborg har bistått säljarna och köparen har biståtts av Wistrand i Stockholm

Den totala projektvolymen i JV-bolaget beräknas uppgå till ca 500 mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärstutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected], 0725 – 60 78 14

Pär Falk, Projektutvecklingschef Kålltorps Projektutveckling, [email protected], 0707 -23 97 54

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBB:s stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se

Kålltorp Projektutveckling AB är ett privatägt bolag med syfte att i nära samarbete med kunder och samarbetspartners förvärva och utveckla mark och fastigheter inom Göteborgsregionen. Kålltorps Projektutveckling ingår i Kålltorpsgruppen som är en lokal bygg och projektutvecklingskoncern, med förankring i Västsverige. Kålltorpsgruppen grundades 1989 av bröderna Steve, Morgan och Martin Johansson. Med stort fokus på samarbete och personligt engagemang omsätter Kålltorpsgruppen ca 600 mkr årligen och har en stabil och god lönsamhet. Mer information finns på www.kalltorpsgruppen.se                      

Development Partner är ett konsult- och utvecklingsbolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Med stort fokus på att utveckla både kunder och medarbetare har bolaget verkat i branschen sedan 2009. Bolaget, som grundades av Mikael Fjällglim, Yngve Karlsson och Martin Anderberg, har idag nio anställda och omsätter årligen ca 30 mkr. Mer information finns på www.developmentpartner.se