Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) meddelar att tidigare kommunicerat förvärv av fastigheter i Kristiansand fullföljs. Förvärvet var villkorat av ett finansieringsförbehåll som Samhällsbyggnadsbolaget nu har uppfyllt då bolaget har säkerställt lånefinansiering.

Affären omfattar 7 fastigheter i Kristiansand, Norge om sammanlagt 45 000 kvm för 898 MSEK (863,5 MNOK). Tillträde sker den 31 maj 2017.

För ytterligare information, se pressmeddelande offentliggjort den 18 januari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]