Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) publicerar idag sin årsredovisning för 2019.

Årsredovisningen finns nu att ladda ned från SBB:s webbplats, www.sbbnorden.se, samt i bifogad fil.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga i början på april 2020 och går att beställa via SBB:s webbplats. 

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen i slutet på mars, följt av den tryckta engelska versionen i mitten på april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 15:30 CET.