Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) tillträder i dagarna ett äldreboende i Ängelholm och byggstartade härom veckan ett äldreboende i Östersund. Samtidigt slutför SBB en investering i en ny skola och förskola i Haninge med Haninge kommun som hyresgäst. Utöver detta pågår sedan tidigare nybyggnation av äldreboenden i Borlänge och Göteborg.

Samtliga projekt, med ett hyresvärde om cirka 94 mkr, kommer att vara färdigställda och inflyttade under de kommande 18 månaderna. Kommunala hyresgäster svarar för drygt 87 procent av det totala hyresvärdet.

Redan i slutet av andra kvartalet 2021 kommer inflyttning ha skett avseende två projekt som genererar motsvarande 40 mkr i hyresvärde.

”Vi stärker vår position som Nordens ledande fastighetsägare av äldreboende och skolor. Med dessa nya kontrakt passerar vi 1,2 mdkr i årliga intäkter från äldreboende och LSS. Vår stora byggrättsportfölj skapar ytterligare möjligheter för att i förtid uppnå målet om en dubblering av hyresintäkter från äldreboenden och LSS till 1,6 mdkr år 2025”, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]