Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) tecknar tre nyuthyrningar i Göteborg och Borås samt en hyresförlängning med Polisen i Borås. I fastigheten Gamlestaden 2:5, har Praktiska Gymnasiet, AcadeMedia, tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal  om 3 060 kvm. Skolan flyttar in i sina nyrenoverade lokaler under 2023 och välkomnar då 370 elever till den nya skolan. I fastigheten Solrosen 17, har Kriminalvården tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal om 1 800 kvm och i Fjolner 21, har Polisen förlängt sitt avtal om 10 200 kvm med ett nytt femårigt hyresavtal. SBB har även genom sitt helägda dotterbolag Odalen fastigheter ingått ett 20-årigt hyresavtal med AvAsta för äldreboende om 100 platser vid Nya Altplatsen i Göteborg. Utöver äldreboende kommer Altplatsen bestå av hyresrätter och kommersiell service till en total uthyrbar area för hela projekt Altplatsen som beräknas uppgå till ca 16 800 kvm BTA.

”SBB arbetar kontinuerligt och strukturerat med nyuthyrningar och omförhandlingar i beståndet och det känns väldigt roligt att vi nu är i mål med nya avtal och ser fram emot att välkomna viktiga samhällshyresgäster till sina nya anpassade lokaler,” säger Jessica Thornander, Regionchef Väst, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Thornander, Regionchef Väst, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]