Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) rekryterar Helena Lindahl till rollen som Treasury Director med uppgift att ansvara för SBB:s upplåning och profil mot kreditmarknaden, nationellt och internationellt.

Helena Lindahl har lång erfarenhet från obligationsmarknaden och kommer närmast från Storebrand Asset Management (1 000 mdr NOK tillgångar under förvaltning). Där har hon haft en viktig roll och teamet har vunnit Morningstars ”Best Fixed Income House of the Year” tre gånger. Helena Lindahl har en stark profil i hållbarhet och gröna obligationer, och startade en av världens första gröna obligationsfonder, Storebrand Grön Obligation. Tidigare arbetade hon på Handelsbanken Credit Sales och Debt Capital Markets.

Rekryteringen är ett led i SBB:s systematiska arbete att möta kapitalmarknadens behov.

”Alla företag, oavsett bransch, står inför en ny finansiell verklighet med fortsatt hög osäkerhet avseende både räntor och inflation. Kapitalmarknaden och kreditinvesterare kommer att fortsätta spela en viktig roll framöver. Vi är mycket glada över att vi rekryterat en av marknadens mest erfarna kreditinvesterare med djup erfarenhet från räntemarknaden,” säger Ilija Batljan, vd och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Jag ser fram emot uppdraget att förvalta och skapa förtroende för bolagets skuldportfölj som den förtjänar. SBB är en aktör med ett viktigt uppdrag. Kreditinvesterares krav ökar på stärkta balansräkningar, ökad transparens och tydlig kommunikation runt skuld och det kommer jag att bidra med,” säger Helena Lindahl.

Helena Lindahl tillträder tjänsten den 1 februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]