Nordnets Stora Spararpriset 2023 är en utmärkelse i syfte att uppmärksamma och uppmuntra börsbolag som lyckats bra. Det delas ut till börsbolag som har framåtanda och gör skillnad inom sin nisch. Svenska folket har under de gångna veckorna haft möjlighet att fritt nominera bolag i tre kategorier; Årets genombrott, Årets revansch och Årets investerarkommunikation.

Priset för ”Årets investerarkommunikation” ges till det bolag som under året mest tydligt främjat en transparent och levande dialog med sina aktieägare. Bolaget och dess företrädare har varit aktiva i sin informationsgivning till marknaden, och i rapporter, intervjuer, kommunikation i egna kanaler och andra aktiviteter förklarat sin verksamhet på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

”Priset visar på att vårt dagliga arbete med att ständigt förbättra vår kommunikation till våra aktieägare har burit frukt. Vi är mycket stolta att få ta emot av folket framröstade Stora Spararpriset 2023 i kategorin ”Årets investerarkommunikation”. Men vi är långt ifrån nöjda och vi kommer att fortsätta att utveckla vår kommunikation,” säger Krister Karlsson, COO och Vice Vd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Karlsson, COO och Vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.