Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) erhåller en Green Evaluation med betyg E2 från Standard & Poor’s (”S&P”) i samband med att SBB utvärderar möjligheten att emittera en grön obligation på kapitalmarknaden. E2 är näst högsta betyget och SBB:s ramverk för gröna obligationer får ett högt betyg för styrning och ett mycket högt betyg för ramverkets transparens, samtidigt som det totala betyget hämmas av att Sverige har en relativt andra länder högre andel förnyelsebar energi i sin energimix. Betygsskalan går från E1 till E4 och är baserat på tre urvalskriterier; transparens, styrning och minskad klimatpåverkan.

S&Ps Green Evaluation finns att ta del av på https://sbbnorden.se/investor-relations/grona-obligationer/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]