Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) valberedning inför årsstämman 2024 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2023.

Valberedningen består av:

  • Ilija Batljan (Ilija Batljan Invest AB)
  • Rikard Svensson (AB Arvid Svensson)
  • Leif West (Dragfast AB)
  • Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB)
  • Lennart Schuss (styrelsens ordförande)

Leif West är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Kontakta valberedningen:
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Strandvägen 1
114 51 Stockholm

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.