Delårsrapport januari – mars 2017 för SBB i Norden AB (publ), dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”), finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida www.sbbnorden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]