Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och El av Sol Nordic AB (”El av Sol”) bygger solpark i Hallstahammar. Den förväntade årsproduktion under ett normalår är ca tio GWh, motsvarande fem procent av SBB:s elkonsumtion. SBB uppdaterade i förra veckan bolagets Vision 2030 med målet att till år 2030 ska SBB vara klimatpositiva i hela värdekedjan. 

SBB och El av Sol har överenskommit om byggnation av en tio megawatt stor solpark i Hallstahammar. El av Sol har lång erfarenhet av solcellslösningar och anläggningen beräknas vara klar under andra halvan av 2022. Den förväntade årsproduktion under ett normalår är ca tio GWh motsvarande fem procent av SBB:s elkonsumtion. Solparken kommer att byggas på ett ca 17 hektar stort område.

Bolag inom SBB-koncernen kommer att teckna långa PPA-avtal (Power Purchase Agreements) för den el som produceras i solparken.

”Vi är ett steg närmare vår vision att som första stora fastighetsbolag vara klimatpositiva och är särskild glada att kunna bygga en solpark så nära Stockholmsregionen där vi har stort fastighetsbestånd,” säger Marika Dimming, hållbarhetsansvarig på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”El av Sol ser fram emot att installera denna solpark åt SBB samt ett nära och långt samarbete. SBB är precis den typ av samarbetspartner vi önskar arbeta med där klimatnytta på ett affärsmässigt sätt är en naturlig del av visionen och affären,” säger Markus Thulin, VD på El av Sol Nordic AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, hållbarhetsansvarig på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]