Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 21 juli 2023 att SBB, genom det nybildade dotterbolaget SBB Residential Property AB, ingått ett avtal med en investeringsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing (”MSREI”), enligt vilket SBB Residential Property AB ska emittera preferensaktier om 2,36 miljarder SEK till MSREI (”Transaktionen”).

SBB meddelar idag att Transaktionen har fullföljts och att SBB tillförts 2,36 miljarder SEK genom kontant betalning. SBB kommer använda likviden för att stärka sin likviditet och finansiella profil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2023 kl. 19:45 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.