Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har under november månad avtalat försäljningar av fem fastigheter i Västervik, Fagersta och Halmstad. Försäljningarna genomförs i linje med senaste externvärdering uppgående till totalt 330 mkr. Köpare är Västerviks kommun, Fagersta kommun och ett lokalt fastighetsbolag. Fastigheternas ytor avser kontor och äldreboende där de primära hyresgästerna är respektive kommun. Transaktionerna innebär ett likviditetstillskott om ca 230 mkr.

”Vi ser ett fortsatt stort intresse från kommuner att förvärva fastigheter från SBB. Vi har genomfört flera kommunaffärer under året och ambitionen är att göra fler affärer med kommuner och privata hyresgäster för att stärka bolagets finansiella ställning,” säger Leiv Synnes, vd SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.