Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avsiktsförklaringar med befintliga hyresgäster som avser att förvärva fastigheter i vilka hyresgästerna bedriver verksamhet. Överenskommet fastighetsvärde i affären uppgår till drygt 3 mdkr. Signeringar av bindande avtal och tillträden till fastigheterna planeras under det tredje kvartalet 2023.

”Som vi kommenterat på de senaste försäljningarna är relationerna till våra hyresgäster av största vikt och vi är öppna för dialoger med hyresgäster som vill förvärva fastigheter där de själva är hyresgäst,” säger Leiv Synnes, vd SBB. 

SBB avser att använda nettolikviden från transaktionerna för att stärka bolagets likviditet och finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.