Läs mer på www.sbb-hemfosa.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SBB

Adrian Westman, IR-chef

Telefon: +46 73 509 04 00

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 07.00 (CET).