Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fullföljde idag den tidigare meddelade försäljningen av 1,16% av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 8 miljarder kronor.

SBB arbetar målmedvetet för att optimera förutsättningarna inom sina affärsområden. Genom det strategiska samarbetet med Brookfield stärks möjligheterna till långsiktigt värdeskapande inom affärsområdet Utbildning. Transaktionen bidrar till att förbättra SBB:s finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.