Med anledning av den nya decentraliserade koncernstrukturen som presenterades den 24 september 2023, har SBB beslutat om nytt publiceringsdatum för kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023.

Bolagets målsättning är att den nya koncernstrukturen skall förbättra finansiell rapportering och transparens. Därför har SBB beslutat om nytt publiceringsdatum för att ge bolaget tillräcklig tid att färdigställa rapporten enligt den nya strukturen.

Nytt publiceringsdatum för kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023 är 9 november 2023 kl. 08:00 CET. Tidigare kommunicerat datum var den 26 oktober 2023 kl. 08:00 CET.

Den uppdaterade finansiella kalendern finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.