Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (”K2A”) har gemensamt tecknat hyresavtal med Polismyndigheten respektive Kriminalvården för uthyrning om totalt cirka 42 500 kvadratmeter i Västerås. Uthyrningen innebär ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 mkr med en avtalstid om 20 år.

Fastigheten planeras att börja bebyggas under 2023. Inflytt är planerad till 2026. Sammantaget är uthyrningen den största kontorsuthyrningen i Sverige sedan 2019 och en av de fem största uthyrningarna under 2000-talet.

– Det är glädjande att regeringen nu godkänt hyresavtalen och att vi kan gå vidare mot en byggstart. SBB förvärvade 2017 en fastighet med 4 000 kvadratmeter lokaler och nu ska vi fem år senare på den platsen bygga 42 500 kvadratmeter åt Polisen och Kriminalvården med 20-åriga hyresavtal på ett av Västerås mest centrala lägen. Det är ett bra exempel på hur SBB jobbar med fastighetsutveckling, säger Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling på SBB.

– Det här är ett av de mest spännande projekten i K2A:s historia och det visar hur snabbt och hur mycket vi utvecklats som bolag de senaste åren. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Polismyndigheten och Kriminalvården, två stabila hyresgäster som också fyller viktiga funktioner i samhället, säger Johan Knaust, VD på K2A.

Hyresavtalen är tecknade genom Slaggborn Västerås AB, som äger den aktuella fastigheten. Slaggborn Västerås AB ägs av SBB till 50 procent och K2A till 50 procent.

Hyresavtalens giltighet villkorades av ett godkännande från regeringen. På regeringssammanträdet idag, 19 maj, godkände regeringen Polismyndighetens hyresavtal och tidigare i vår godkändes Kriminalvårdens. Upphandlingen av entreprenader är påbörjad och projektering av systemhandlingar avses inledas snarast.

­– Den här byggnationen är en viktig pusselbit i det nya området Mälarporten som växer fram runt stationsområdet. Det innebär att vi får ett modernt polishus med angränsande häkte, inom gångavstånd ifrån tingsrätten. För kommunstyrelsen i Västerås är det särskilt glädjande att vi åter får ett häkte i kommunen, sedan det gamla stängdes ner, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Det nya häktet kommer att sysselsätta runt 110 medarbetare, och rekrytering ska inledas i god tid. Nya medarbetare kommer att erbjudas utbildning och längre praktik vid andra häkten.

– De 100 platserna på häktet Västerås blir ett välkommet tillskott av platser för Kriminalvården. Det nya häktet underlättar inte bara för oss utan även för Polisen och advokater i Västeråsområdet som slipper åka långt för transport av häktade eller för att träffa häktade, säger Pernilla Vikström, kriminalvårdschef vid häktet Uppsala.

­– Vi ser fram emot modernt utformade lokaler som bättre anpassas för våra nuvarande och framtida behov. Vi blir fler och vi ser fram emot att få lokaler som gör att vi på ett bra sätt kan möta och öka tryggheten för medborgarna, säger Linda Hedmark, polisområdeschef i Västmanland.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras. Val av typ av certifiering genomförs i samband med framtagande av systemhandlingar för projektet.

För ytterligare information:

Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling SBB, 070-352 56 65, [email protected]

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, [email protected]

Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, 070-465 32 31, [email protected]

Olaf Zobel, pressekreterare Kriminalvården, 072-862 63 38, [email protected]