Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare av efterställda tvingande konvertibler som emitterades under 2021 med ett nominellt belopp om totalt 2,75 mdkr som förfaller 2023 (”Konvertiblerna”) har anmälts för konvertering till Stam B-aktier. Konvertibler med ett nominellt belopp om totalt 2 miljoner kr har av konvertibelinnehavare anmälts för konvertering till Stam B-aktier.

Genom konverteringen ökar antalet Stam B-aktier med 84 636, antalet röster med 8 463,60 och aktiekapitalet med 8 463,60 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]
.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023 kl. 11:15 CEST.