Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde i fredags den 27 november 2020 det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet att förvärva Entra ASA för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur. Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av en tillfredsställande due diligence-granskning. SBB har nu skrivit under erforderliga sekretessavtal (NDA) med Entra i syfte att påbörja en sådan granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]