Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att sälja fyra fastigheter i Högnäs till Höganäs Kommun.

”Vi ser ett fortsatt mycket stort intresse från kommuner att förvärva fastigheter av SBB. Detta är vår femte kommunaffär under 2023 och ambitionen är att göra ytterligare affärer med kommuner för att stärka bolagets finansiella ställning,” säger Leiv Synnes, vd SBB.  

Affären är ej en del i de pågående affärerna kopplat till de kommunicerade avsiktsförklaringarna om över 3 mdkr. Tillträdet sker under tredje kvartalet och SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.