Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag sålt två LSS-fastigheter i Gävle till kommunägda Gavlegårdarna.

”Som vi kommenterade efter förra veckans kommunaffär är våra relationer med nordiska kommuner av största vikt och vi är öppna för dialoger med kommuner som vill förvärva fastigheter och där kommunen kan agera skyndsamt. Detta är vår tredje kommunaffär under 2023 och vi har ett flertal dialoger med svenska kommuner om ytterligare affärer,” säger Leiv Synnes, vd SBB.  

SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.