SBB har idag sålt två fastigheter till hyresgästen Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Fastigheterna som avyttras är sjukhuset på Ragnar Ströms Veg 10 i Ullensaker som SBB äger till 100 procent och en angränsande utvecklingstomt som SBB idag samäger till 65 procent tillsammans med en lokal fastighetsutvecklare. Fastigheterna har en årlig hyresintäkt om cirka 119 mnok i 2024 års nivå och ett bedömt driftnetto om 114 mnok innebärandes en initial avkastning om 4 procent. Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde per Q2 2023

”Våra relationer med våra hyresgäster är en av våra största tillgångar och vi har sagt att vi är öppna för dialoger med såväl privata som offentliga hyresgäster som vill förvärva fastigheter där de själva är hyresgäst”, säger Leiv Synnes, VD SBB.

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg är idag en av bolagets största hyresgäster och kommer även efter försäljningen vara en betydande hyresgäst. Tillträdet planeras till 29 september och SBB avser att använda nettolikviden om cirka 955 mnok från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position. I och med denna affär har SBB nu signerat alla affärer kopplade till de avsiktsförklaringar som SBB kommunicerade den 13 juli i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2023 kl. 15:55 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.