Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att sälja en fastighet där kommunhuset och bostäderna intill i centrala Nykvarn ingår, till Nykvarns Kommun.

”Vi ser ett fortsatt stort intresse från kommuner att förvärva fastigheter av SBB. Vi har tidigare gjort fem kommunaffärer under 2023 och ambitionen är att göra fler affärer med kommuner för att stärka bolagets finansiella ställning,” säger Leiv Synnes, vd SBB.

Affären är en del i de pågående affärerna kopplat till de kommunicerade avsiktsförklaringarna om över 3 mdkr. Tillträdet sker under tredje kvartalet och SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen till att stärka bolagets likviditet och finansiella position.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.