Stockholm, 7 februari 2017 — ,

På grund av pågående omstrukturering av verksamheten kommer bokslutskommunikén att senareläggas till den 13 februari 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 16:30 CET.