SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, antog under 2019 en ny femårig affärsplan fokuserad på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt. Till följd av bolagets pågående omställning till mestadels hyresrättsprojekt avser SSM att minska antalet medarbetare inom marknadsföring och försäljning. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 MSEK. Omstruktureringskostnader bedöms belasta Q2 2020 med 3,3 MSEK. Utöver detta avser SSM att införa så kallat korttidsarbete för delar av personalen som en konsekvens av att pandemin covid-19 har påverkat bolagets projekt under utveckling.

SSM antog under 2019 en ny femårig affärsplan fokuserad på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt. Bolaget har successivt justerat projektportföljen utifrån den förändrade fokuseringen. Den pågående omställningen innebär även att SSM har ett behov av att anpassa organisationen och avser därför att minska antalet medarbetare som jobbar inom marknads- och säljorganisationen. En organisation som idag består av åtta medarbetare. 

  • SSM fortsätter att ställa om verksamheten till hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrätts-projekt. Inom de närmaste åren avser SSM framförallt vara en aktiv bostadsutvecklare av ytsmarta hyresrättsprojekt med hög Urban ScoreTM, säger Mattias Lundgren, VD och koncernchef för SSM.

Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 MSEK och omstruktureringskostnaderna bedöms belasta Q2 2020 med 3,3 MSEK.

Utöver omställningen ovan har pandemin covid-19 påverkat bolagets projekt under utveckling, vilket får till följd att SSM avser att införa så kallat korttidsarbete för delar av personalen.
 
SSM har påkallat fackliga förhandlingar avseende de planerade förändringarna.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:05 CEST.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: 
[email protected]

Twitter: @AnncharlotteSSM

 
Om SSM Holding AB (publ)     
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2019/2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com