SSM Holding AB (publ) har återköpt 7,75 procent av SSM:s egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 31,0 MSEK genom flera förvärv över marknaden. Återköpet gäller obligationer med ISIN SE0008040893, vilka har ett utestående nominellt belopp om 400,0 MSEK inklusive den av SSM återköpta volymen.

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus 8 procent och förfaller i maj 2020. Det genomsnittliga volymvägda återköpspriset för obligationerna motsvarar 70,4 procent av det nomninella beloppet på obligationerna.

SSM arbetar aktivt med att förändra nuvarande kapitalstruktur och syftet med återköpet av obligationerna är att minska SSM:s bruttoskuld och förbättra bolagets räntenetto. Efter återköpet uppgår SSM:s innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 31,0 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

    

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av mars 2019 fanns 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com