SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder är, i samarbete med ByggVesta, NCC och Studentbacken, en av finalisterna till utvecklingen av en ny urban nod i Sollentuna. Det rör sig om markområdet Kilen i Helenelund, som är strategiskt beläget mellan Stockholm och Arlanda.

Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i en idétävling för utvecklingsarbetet av markområdet Kilen i Helenelund. Ambitionen är att Kilen ska fyllas med ett innehåll som berikar denna del av Stockholmsregionen. Flera förslag på hur marken kan användas har kommit in till kommunen. En utvärdering är gjord av kommunen där bedömningskriterier har varit att förslaget ska ha ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar, utnyttja läget och tillgängligheten till platsen samt vara genomförbart.

SSM och dess samarbetspartners förslag – Kilenelund – innebär en stadsdel med blandade funktioner, däribland företagslokaler med ”co-working spaces” och inkubatorverksamhet, bostäder och en marknad med saluhall. Bebyggelsens höjd är varierande och det finns goda inre skyddande passagemöjligheter med parkstråk. Med en södra uppgång och en grön planterad socioduct till Helenelunds pendeltågsstation kommer området även nära Kistas södra delar.

– Projektidén har varit ett stadsliv där människan står i centrum. Gångbron fungerar som en stark symbol för stadsdelen. Den utgör en grönskande överfart och stöder rörelser, flöden, folkliv och ekosystemtjänster i området, säger Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef inom SSM.

Arbetet med fortsatt planprogram beräknas pågå cirka ett till två år. Efter avslutat planprogram avser Sollentuna kommun att teckna en ny överenskommelse med en av de två finalisterna för att gå vidare
i nästa skede med utveckling av detaljplan. 


För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
Twitter: @anncharlotteSSM
   

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com