SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett ytterligare projekt i Stockholms kommun. Projektet, som kommer att drivas i egen regi, avser SSM att utveckla till cirka 260 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 500 MSEK och byggstart är planerad till 2018 med inflyttning under 2020.

SSM har förvärvat ett ytterligare projekt i Stockholms kommun. Projektets fastighet är attraktivt belägen nära goda kommunikationer såsom tunnelbana och pendeltåg samt buss.

Projektet, är ett renodlat bostadsrättsprojekt och omfattar cirka 24 000 kvadratmeter BTA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 260 bostäder. Projektet kommer att drivas i egen regi med en planerad byggstart 2018 och med inflyttning under 2020.

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 500 MSEK. Förvärvet är villkorat och villkoren förväntas lyftas under andra kvartalet 2017.

– SSM vänder sig till en kundgrupp som söker funktionella och yteffektiva bostäder i centrala lägen tillsammans med goda kommunikationer. Vårt nya projekt uppfyller alla dessa tre kriterier och kommer därför att bli ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM närmare 5 800 byggrätter i planerings- eller produktionsfas.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, vd & koncernchef
E-post: [email protected]

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef        
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent  hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2017 fanns närmare 5 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. www.ssmlivinggroup.se