SSM Holding AB (publ), Stockholmsregionens ledande bostadsutvecklare inom prisvärda och yteffektiva bostäder, har tilldelats en markanvisning i Spånga av Stockholms stad. Markanvisningen, vars köpeskilling uppgår till 37,8 MSEK är i anslutning till SSM:s befintliga projekt Spånga Studios och beräknas utöka projektet Spånga Studios med cirka 60 bostäder till att totalt bestå av 140 bostadsrätter samt handel i bottenplan. En första inflyttning planeras att kunna ske under 2021.

SSM har tilldelats en markanvisning i Spånga av Stockholms stad. Anvisningen omfattar cirka 2 600 m2 BOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 60 bostadsrätter samt med lokaler för handel och service i markplan.

Markanvisningen (del av fastigheten Solhem 16:1), består idag framförallt av en parkeringsplats och är belägen i Spånga centrum med närhet till mycket goda kommunikationer, service och närmiljö.
Inom ramen för anvisningen ingår även en äldre butikslokal från 1910 som kommer att bevaras och bli bostäder.

Köpeskillingen uppgår till 37,8 MSEK och projektet kommer att drivas i egen regi med en beräknad försäljningsstart under 2019 och en planerad inflyttning från och med 2021.

–       Markanvisningen i Spånga ger oss möjlighet att utveckla prisvärda och yteffektiva bostäder i ett urbant område med goda kommunikationer, något som tilltalar vår målgrupp, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM cirka 6 000 byggrätter i planerings- eller produktionsfas.

Mer information om det befintliga projektet Spånga Studios finns att läsa på www.ssmliving.se 

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, vd & koncernchef
E-post: [email protected] 

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef                                        
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar prisvärda och yteffektiva bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2017 finns cirka 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.se