SSM Holding AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 MSEK med en löptid på 4 år. Obligationen kommer att inom ett år noteras på en reglerad marknadsplats.

SSM grundades 1993 av Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand. Bolaget förvärvar, utvecklar, säljer och producerar bostäder i Stockholmsregionen. Under SSM:s 20 år som projektutvecklare har bolaget utvecklat kring 2 000 bostäder i Stockholmsområdet.

Under slutet av 2012 antog bolaget en ny affärsplan med målsättning att bli en av Stockholms större aktörer inom bostadsutveckling. SSM:s mål är att f.o.m. 2017 kontinuerligt starta minst 500 bostäder per år. För att klara detta mål vill bolaget förvärva minst 500 byggrätter per år under den kommande femårsperioden. 2013 har varit ett bra år för SSM och bolaget upplever en stark efterfrågan på sina produkter. Fler lägenheter än beräknat har sålts under 2013 vilket resulterat i att fler projekt än beräknat startats. Totalt har SSM startat byggnationen av ca 370 st bostäder under 2013, alla med en funktionell design anpassad för morgondagens stockholmare. Genom obligationsemissionen tillförs SSM nu finansiell styrka till att under de närmaste åren bygga upp för expansionens erforderliga byggrättsportfölj. 

– Vi är mycket nöjda med obligationsemissionen och är nu i en position där vi kan realisera vår expansionsplan till fullo under kommande år. Vi ser ett mycket stort behov av mindre, yteffektiva bostäder med funktionell design i lägen med goda kommunikationsmöjligheter. Genom denna obligationsemission har vi nu möjlighet att utöka produktionen av just den typen av bostäder anpassade för vår målgrupp, ”morgondagens stockholmare”, säger Mattias Roos, VD för SSM Holding AB.

SSM har genomfört emitteringen av obligationen i samarbete med Nordic Fixed Income AB. Roschier har agerat juridiskt ombud och Newsec har agerat finansiell rådgivare. 

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199