Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

SSM påbörjade den 26 april i år försäljningen av 204 bostadsrätter inom ramen för projektet Kosmopoliten i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Totalt planerar Stockholm Stad för cirka 1 600 bostäder i området över tid. Intresset för projektet har varit högt och efter två månaders försäljningsperiod är 80 procent av bostäderna sålda.

Projektet som drivs i egen regi av SSM har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna ske under första kvartalet 2018 och efter kommunens genomförande av erforderliga exploateringsarbeten beräknas en fysisk byggstart kunna påbörjas under inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.  

– På cirka två månader har projekt Kosmopoliten uppnått en försäljningsgrad om 80 procent, vilket bekräftar den starka efterfrågan som finns på våra prisvärda och yteffektiva bostäder i citynära lägen med tillgång till goda allmänna kommunikationer, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM. 

Efter produktionsstarten av projektet Kosmopoliten har SSM 1 415 byggrätter i produktion och cirka 6 000 byggrätter totalt i planerings- eller produktionsfas.

Projektets utformning i korthet
Kosmopolitens arkitektur består av varierande takhöjd, fasadmaterialval i tegel och trä samt sedumtak. Bostädernas BOA varierar mellan 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en bostadsyta om 30-65 m². Merparten av bostäderna har egen balkong eller uteplats, och det planeras även för att framtida bostadsrättsinnehavare ska kunna erbjudas eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsytor i form av utegym, utomhuspool, orangeri, stor cykelpakering, bilpool, laddningsstationer för elbilar samt kylrum för leverans av matkassar. Mer information om projektet Kosmopoliten och intresseanmälan till SSM:s övriga bostadsprojekt finns att läsa på www.ssmliving.se 


För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef       
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar prisvärda och yteffektiva bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2017 finns cirka 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.se