SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig på www.ssmlivinggroup.com.

– SSM har en attraktiv nischad marknadsposition inom smarta och prisvärda bostäder. Trots den marknadsturbulens som varit under 2018 så är behovet av bostäder som Stockholms invånare har råd med stort. Bolagets position i kombination med vår justerade strategi gör att vi är rustade för såväl kortsiktiga utmaningar som att långsiktigt dra fördel av marknadens goda underliggande efterfrågan, säger Mattias Roos, VD & koncernchef SSM.

En engelsk översättning av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras under inledningen av maj 2019 på www.ssmlivinggroup.com.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 14:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef 
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@anncharlotteSSM

   
Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com