SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har rekryterat Jan Michelson till en ny tjänst som chef för IT och informationssäkerhet samt medlem av SSM:s koncernledning. Jan har 20 års erfarenhet av informationssäkerhet samt av att etablera affärsnära IT organisationer och kommer närmast från motsvarande roller hos Vårdförbundet och Almi Företagspartner.

SSM har rekryterat Jan Michelson till en ny tjänst som chef för IT och informationssäkerhet samt medlem av koncernledningen. Jan kommer att leda arbetet med att utveckla koncernens långsiktiga IT-strategi samt ansvara för såväl strategiska som operativa frågor inom säkerhet och riskhantering.

Jan Michelson har bedrivit omfattande studier i företagsekonomi och statistik vid Stockholms universitet samt elektronik och datateknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Jan har 20 års erfarenhet av strategisk planering, IT-drift och infrastruktur, datahantering och informationssäkerhet och kommer närmast från roller som IT-chef för Vårdförbundet samt chef för IT-infrastruktur och informationssäkerhet hos Almi Företagspartner.

–  Jan har med sin gedigna erfarenhet och drivkraft en utmärkt bakgrund för att utveckla vår långsiktiga IT-strategi så att SSM kan fortsätta att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter samtidigt som vi kvalitetssäkrar våra IT-relaterade processer ytterligare, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

–  SSM är en av de mer framträdande aktörerna inom branschen vad gäller digitalisering av verksamheten och i dialogen med kunderna. Jag ser fram emot att fortsätta stärka bolaget genom en affärsnära IT-strategi samtidigt som vi kvalitetssäkrar IT-processerna för att möta behov och regelverk för informationssäkerhet som nu utvecklas snabbt, säger Jan Michelson, Chef IT och informationssäkerhet SSM.

Jan tillträder sin tjänst den 15 januari 2018.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 07:15 CET.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@anncharlotteSSM
 
 
Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2017 finns cirka 6 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com