SSM:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.ssmlivinggroup.com.

En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på samma webbplats omkring den 20 april 2017.

En tryckt svensk årsredovisning går att beställa via [email protected] från och med den 27 mars 2017.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johanson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]   
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
@AnnCharlotteSSM

www.ssmlivinggroup.com 

Om SSM Holding AB (publ)                                                                                                                                               
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i februari 2017 fanns över 5 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. www.ssmlivinggroup.se