Det av Morhpic nyligen förvärvade schweiziska energiteknikbolaget AccaGen har erhållit en order på en elektrolysör om 250 kW till Indiens största järnmalmsproducent, National Mineral Development Company of India, NMDC. Ordervärdet uppgår till EUR 350 000 och leverans kommer att ske i augusti 2008.

Anläggningen är på 250 kW och kan leda till en uppföljningsorder på en sex gånger så stor elektrolysör till en planerad produktionsanläggning. AccaGen grundades 2003 och har sedan dess nått en ledande position när det gäller teknik för att lagra energi från förnybara energikällor som: sol-, vind-, vågkraft- och biogas. Kärnan i erbjudandet utgörs av högeffektiva, patentsökta elektrolysörer som gör det möjligt att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen kan sedan användas som bränsle i till exempel Morphics bränslecellsdrivna energisystem.

AccaGen har under senare år fokuserat på att utveckla elektrolysören till en standardiserad produkt anpassad för större industriella och energirelaterade kunder. Exempel på AccaGens större globala och återkommande kunder är Linde, ESCOM (det statligt ägda Sydafrikanska kraftbolaget) samt PDVSA (statligt ägt oljebolag i Venezuela).
I december 2007 förvärvades AccaGen av Morphic Technologies AB’s dotterbolag MBD AB.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]