Börje Vernet har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Morphic Technologies styrelse för att kunna fokusera på sitt engagemang som koncernchef för GP Plastic inom Nordstjernankoncernen.

”Under rådande omständigheter har jag helt enkelt inte tid att, som tidigare, aktivt delta i Morphics styrelsearbete. Jag har haft förmånen att vara verksam i styrelsen i närmare två år och varit med om en fantastisk omställning av bolaget. Morphic har kompetent och motiverad personal, en fokuserad ledning, en kunnig och solid styrelse, samt långsiktiga ägare. Jag väljer att ställa min plats som ledamot till förfogande till personer som kan fortsätta arbeta aktivt och nära bolaget med dess framtida spännande utveckling,” säger Börje Vernet.

Börje Vernet lämnar sitt uppdrag för Morphic den 18 mars.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]