Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har tecknat ett hyresavtal om 25 år med Säters kommun avseende en ny förskola i Skönvik för 120 barn. Detta är startskottet för samhällsutvecklingen inom Skönvik med bostäder och samhällsservice, förskolan beräknas stå klar 2024.

SBB är en långsiktig samarbetspartner till den offentliga sektorn genom att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Norden samt hyresrätter i Sverige. Med egen lokal förvaltningsorganisation och med stor erfarenhet av utveckling av lärmiljöer fortsätter vi nu utvecklingen av vår fastighet i Skönvik genom att bygga en ny förskola för 120 barn fördelat på åtta avdelningar och eget tillagningskök. Den fortsatta utvecklingen av Skönvik sker i nära samarbete mellan SBB och kommunen.

Skönviksområdet kommer att utvecklas till en ny stadsdel i kommunen och med närheten till centrum och natur är platsen attraktiv för barnfamiljer. Stadsdelen är ett välkommet inslag i kommunen eftersom det finns en lång bostadskö och kommunen är attraktiv i den utveckling som sker i hela regionen med bland annat Northvolt i Borlänge och det nya regementet i Falun.

”Skönviksområdet är en mycket attraktiv del av Säters kommun och att etablera en förskola på platsen innebär att fler personer får upp ögonen för områdets kvaliteter och vi hoppas på ett fortsatt långvarigt och gott samarbete med kommunen i den fortsatta utvecklingen,” säger Krister Karlsson, Vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Vi vill utveckla Skönvik till en härlig, fräsch stadsdel där det finns utrymme att växa. Förskolan och bostäderna är en bra början. Satsningen är ett gemensamt åtagande för Säters kommun och Samhällsbyggnadsbolaget,” säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande, Säters Kommun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.