Valberedningen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”bolaget”) har informerat bolaget om att den föreslår att aktieägarna vid årsstämman 2024 väljer sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

  • Ordförande Lennart Schuss har informerat valberedningen att han ställer upp för omval som ledamot i styrelsen, men inte kommer att ställa upp för omval som ordförande
  • Anne-Grete Strøm-Erichsen har informerat valberedningen att hon inte kommer ställa upp för omval som ledamot
  • SBB:s valberedning föreslår att Lennart Sten väljs till ny ordförande i SBB:s styrelse av bolagets årsstämma 2024

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter: Lennart Schuss (omval), Ilija Batljan (omval), Sven-Olof Johansson (omval), Hans Runesten (omval), Lars Rodert (omval) och av Lennart Sten (nyval), samt att Lennart Sten väljs som styrelsens ordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.sbbnorden.se)

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att offentliggöras i god tid innan årsstämman.

"SBB har en erfaren och stark styrelse som är väl skickad att fortsätta driva den strategiska omställningen, ta sig an de finansiella utmaningarna och utveckla bolaget vidare. Lennart Sten har en lång karriär både som vd och styrelseordförande, samt utomordentligt god och lång kunskap om fastighetsbranschen, vilket gör honom synnerligen väl lämpad som ordförande när Lennart nu väljer att lämna över ordförandeskapet,” säger Leif West, ordförande i valberedningen.

”SBB är ett bolag med unika tillgångar och ett starkt team som jag lärt känna under min tid som senior rådgivare till styrelsen. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta för att stärka och utveckla SBB tillsammans med resten av styrelsen och alla medarbetare på SBB,” säger Lennart Sten, tillträdande styrelseordförande.

SBB:s valberedning inför årsstämman 2024 består av Leif West (ordförande, utsedd av Dragfast AB) Ilija Batljan (Ilija Batljan Invest AB (publ) och Ilija Batljan privat), Rikard Svensson (AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB) samt Lennart Schuss (styrelsens ordförande).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Valberedningen genom [email protected] eller [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.