Volvo Powertrain beställer prototypserie av Morphic

I en gemensam förstudie har Volvo Powertrain AB beställt en
prototypserie med tillhörande prototypverktyg för att undersöka
förutsättningarna för att utnyttja höghastighetsformning av
motorkomponenter.

– Vi ser beställningen och leverans av olika motorkomponenter generellt
som en viktig aktivitet i införandet av Morphics teknologi inom
fordonsindustrin parallellt med vår försäljning av de första
produktionssystemen inom detta marknadssegment, säger Peter Heidlund, VD
på Morphic Technologies AB.

Volvo Powertrain AB är en affärsenhet inom AB Volvo med ansvar för
utveckling och tillverkning av motorer, växellådor, axlar och kompletta
drivsystem för tunga kommersiella fordon och applikationer för
varumärkena Volvo, Renault och Mack. Bolaget är ett av de största i
världen i sin bransch. Volvo Powertrain har cirka 8.000 anställda och
driver verksamhet i Sverige, Frankrike, USA och Brasilien.

I beställningen från Volvo Powertrain är det slutliga försäljningsvärdet
direkt kopplat till antal komponenter som visar sig nödvändigt för
undersökningen.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01080/wkr0002.pdf