European Public Real Estate Association (EPRA) publicerade nyligen det nya nyckeltalet EPRA LTV i syfte att skapa ett jämförbart LTV-nyckeltal i fastighetsbranschen. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har uppmärksammat att vissa aktörer i marknaden tolkat underlaget för det nya nyckeltalet som att stamaktier av serie D ska betraktas som skuld. SBB har idag mottagit ett klargörande från EPRA att så inte är fallet. Det innebär att EPRA liksom ratinginstituten betraktar D-aktier som eget kapital.

EPRA har också tydliggjort detta i sin FAQ-dokumentation kring det nya nyckeltalet, som finns tillgängligt här: https://www.epra.com/finance/financial-reporting/guidelines.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]