SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett reviderat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Entra ASA (det ”Förbättrade Erbjudandet”). Enligt det Förbättrade Erbjudandet kommer aktieägare i Entra att ges möjlighet att erhålla 190 NOK för varje aktie i Entra. Entras aktie handlas på Olsobörsen under kortnamnet ”ENTRA”. För mer information om Entra, se www.entra.no.