Hemfosa förvärvar tillsammans med Crown Nordic Management ett fastighetsbestånd om 28 kommersiella fastigheter från Provinsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 285 MSEK.

De 28 fastigheterna är huvudsakligen belägna centralt i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige, med 36 procent av fastighetsvärdet i Stockholmsregionen. Den totala uthyrningsbara ytan omfattar 142 182 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 155 MSEK. Fastigheterna omfattar såväl samhällsverksamheter som kontor och logistiklokaler.

Förvärvet från Provinsfastigheter genomförs tillsammans med Crown Nordic Management i ett joint venture-bolag där parterna äger 50 procent var.

”Det här är en affär som passar Hemfosa mycket bra. Den omfattar fastigheter i tillväxtkommuner med en viss del samhällsfastigheter och vi ser goda möjligheter att förädla fastigheterna och att öka uthyrningsgraden. Eftersom det är ett förvaltningsintensivt bestånd är vi glada att kunna genomföra affären tillsammans med Crown Nordic Management som har en gedigen erfarenhet av förvaltning och projektutveckling.” kommenterar Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: 070- 690 65 50

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85