SSM startade under första kvartalet byggnation av 46 lägenheter i projektet ND Studios i Norra Djurgårdsstaden.
Projektet säljstartades och såldes till 100 % under januari månad. SSM har nu 859 lägenheter i produktion.

  • Nettoomsättningen uppgår till 168 231 tkr (104 948 tkr).

  • Rörelseresultatet uppgår till 26 301 tkr (8 082 tkr).

  • Rörelsemarginalen uppgår till 16 % (8 %).

  • Resultat efter skatt uppgår till 22 981 tkr (3 286 tkr).

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199