SBB inleder det reviderade uppköpserbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA (“Entra”) (det “Förbättrade Erbjudandet”). I enlighet med villkoren för det Förbättrade Erbjudandet erbjuds aktieägare i Entra ett fast pris om 190 NOK per aktie i Entra, som erläggs med 123,50 NOK (65 % av det totala vederlaget) i kontanter och en summa om 66,50 NOK (35 %) i nyemitterade stamaktier av serie B i SBB.

”Givet både Entras och SBB:s verksamheter och finansiella profiler anser vi att en sammanslagning av de två bolagen vore fördelaktigt för samtliga intressenter. Tillsammans skulle vi bli starkare och även bättre positionerade att erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga möjligheter för våra hyresgäster och våra anställda kommer kunna hitta intressanta jobbmöjligheter i en större och mer diversifierad koncern. Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget skulle ha en mycket spännande framtid.” – Ilija Batljan, vd och grundare, SBB

Acceptfrist: 21 januari – 26 februari 2021
Utbetalning av kontantvederlag: omkring den 9 mars 2021
Utbetalning av aktievederlag: omkring den 15 mars 2021