Social hållbarhet är en viktig del i vårt löfte att bygga ett bättre samhälle. De ökande skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika samhällsgrupper och bostadsområden är en av våra stora utmaningar i Sverige idag. Fastighetsbranschen har en stor påverkan och stor potential att bidra med lösningar för ökad sammanhållning, framtidstro, hälsa och tillit. Vi ser det som avgörande att vår verksamhet och bransch förstår och kan bemöta sociala utmaningar idag.

MÅLSÄTTNINGAR

  • Fortsatt vara medlem i Sveriges allmännytta och delta i kommunernas bostadssociala arbete
  • Fortsätta bidra till ungdomars sysselsättning genom att varje år erbjuda minst 100 sommarjobb till ungdomar som bor i våra bostadsområden
  • Erbjuda anpassade lägenheter för personer med funktionshinder i inkluderande miljöer samt äga och förvalta lägenheter som även personer med mindre ekonomiska resurser kan hyra
  • Årligen bidra till minst 10 Better Shelter flyktinghem och 100 tält via UNHCR för att hjälpa till att förbättra boendesituationen för människor på flykt
  • Fortsätta stödja organisationer som Mentor och Läxhjälpen vilka bidrar till att ungdomar får en bättre start i livet.
  • Vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare för de bästa och mest professionella medarbetarna oavsett kön eller bakgrund
  • Aktivt arbeta med att skapa miljöer där hyresgäster och medarbetare känner sig trygga